Retina – tunica internă a globului ocular

Retina

Globul ocular are forma aproximativ sferică și este situat în partea anterioară a orbitei pe care o depăşeşte fiziologic înainte, mai ales în regiunea externă. Structural, globul ocular este alcătuit din trei tunici și patru medii refringente (cornee, umoare apoasă, cristalin, umoare vitroasă). Cele trei tunici concentrice alcătuiesc peretele globului ocular:

  1. a) tunica externă fibroasă, reprezentată de scleră şi cornee;
  2. b) tunica mijlocie vasculară (uveea), reprezentată de iris, corp ciliar şi coroidă;
  3. c) tunica internă nervoasă, reprezentată de retină.

Retina reprezintă o foiță nervoasă ce tapetează suprafața internă a globului ocular și este împărțită în două părți: retina oarbă și retina vizuală. Retina oarbă se găsește anterior de ora serrata, este nediferențiată (nu conține fotoreceptori) și nu participă la procesul de formare a vederii. Retina vizuală tapetează suprafața internă a globului ocular și se întinde de la nivelul orei serrata până la nivelul discului optic. Din punct de vedere histologic, retina vizuală este bine diferențiată, fiind alcăuită din 10 straturi (retina neurosenzorială) ce aderă la epiteliul pigmentar.

Imagine retina
             Imagine cu straturile retinei

Structura histologică a retinei (R – celule cu bastonaş; C – celule cu conuri; A – celulă amacrină; G – celulă ganglionară; M – celulă Muller; B – celulă bipolară)

La rândul ei, retina vizuală mai este împărțită în 2 părți: retina centrală și retina periferică. Retina centrală, cu importanță maximă în performanța vizuală (din cauza densității crescute a fotoreceptorilor cu conuri) este o arie rotundă de 5 mm, localizată temporal de discul optic. În interiorul retinei centrale se găsește aria foveală care este alcătuită exclusiv din celule cu conuri. Retina vizuală periferică se continuă cu pata oarbă la nivelul orei serrata.

Structura interna a retinei
Aspect normal al retinei

Retina umană conține aproximativ 6,5 milioane de celule cu conuri (pentru vederea diurnă și colorată) și 125 de milioane de celule cu bastonaș (pentru vederea nocturnă). Distribuția acestor celule este inegală și inversă, adică în aria foveală se găsesc exclusiv celule cu conuri, iar spre periferia retinei densitatea celulelor cu bastonaș este mult superioară celulelor cu conuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *